Kauppiasuralla kehittyminen

Ura K-ruokakauppiaana tarjoaa monia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen, osaamisen laajentamiseen ja myös henkilökohtaisten unelmien toteuttamiseen.

Kauppiaslisäarvon tuottaminen – avain uralla kehittymiseen

K-ruokakauppiaiden jatkokoulutuksiin kutsutaan kauppiaita, joka toimintansa kautta ovat osoittaneet omaavansa sellaista kykyä, motivaatiota ja asennetta, joiden kautta syntyy kauppiaslisäarvoa.

Kauppiaslisäarvon tuottamista mitataan useilla taloudellisilla ja laadullisilla mittareilla.

Jatkokoulutuksesta lisäeväitä uusiin mahdollisuuksiin

K-ruokakauppiaiden jatkokoulutus vahvistaa kauppiaan johtamisen taitoja ja antaa hänelle valmiuksia siirtyä haastavampiin kauppapaikkoihin. Todistettua kykyä kauppiaslisäarvon tuottamiseen edellytetään kaikilta, jotka hakevat mahdollisuutta siirtyä uuteen kauppapaikkaan.

Kauppiaan oma motivaatio ohjaa uralla etenemistä

K-ruokakauppias, joka on motivoitunut vaihtamaan kauppapaikkaa, haluaa useimmiten, että uudessa kauppapaikassa on edellytykset entistä paremman tuloksen tekemiseen.

Motivaationa uuden kauppapaikan hakemiselle saattaa olla myös halu tehdä jotain uutta, esimerkiksi toteuttaa uusperustanta tai remontti. Joskus toiveena on päästä toimimaan yrittäjänä perheen kotiseudulle, jolloin oma arki ja yhteydenpito henkilökohtaisiin sidosryhmiin helpottuu. Kauppapaikan löytäminen kesämökkipaikkakunnalta ei sekään ole täysin vieras ajatus K-ruokakauppiaalle.

Miten K-ruokakauppiaana voi edetä urallaan?

Kauppiaiden taidot kehittyvät parhaiten työssä onnistumisen kautta. Näyttöjen antaminen nykyisessä kauppapaikassa onkin uralla etenemisen tärkein yksittäinen lähtökohta.

Kauppiasuralla eteneminen edellyttää myös valmiutta ottaa vastaan uusia haasteita nopeallakin rytmillä, huomioiden kaikki kauppapaikan vaihtoon liittyvät seuraukset, kuten perheen mahdollinen muutto uudelle paikkakunnalle.

Näiden peruslähtökohtien lisäksi omaehtoinen työn ohella tapahtuva lisäkoulutus eri muodoissaan parantaa kauppiaiden mahdollisuuksia saada toimintaansa lisäarvoa ja kehittyä urallaan.