Mitä tehdä jos haluan kauppiaaksi?

Hakemus

Tällä hakemuksella voit hakea Ruokakeskon kauppiasvalmennukseen. Teemme valinnan haastatteluun pääsevistä henkilöistä hakemustietojen perusteella, joten täytäthän hakemuksen huolella.

Lähetettyäsi hakemuksen saat vahvistusviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Käsittelemme kaikki hakemukset ja vastaamme jokaiselle hakijalle. Huomioithan että loma-ajat saattavat vaikuttaa valintaprosessin kestoon.

Henkilötiedot

Etunimet *

Sukunimi *

Henkilötunnus *

Osoite *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Sukupuoli *

Ikä *

Siviilisääty *

Asumismuoto *

Jos muu, mikä?

Puhelin, koti

Puhelin, työ

Matkapuhelin

Sähköposti *

Peruskoulu

Oppilaitos

Keskiarvo

Päättymisvuosi

Lukio

Oppilaitos

Keskiarvo

Lukion päättymisvuosi

Ammatillinen koulutus

Oppilaitos

Tutkinto

Valmistumisvuosi

Oppilaitos

Tutkinto

Valmistumisvuosi

Oppilaitos

Tutkinto

Valmistumisvuosi

Korkeakoulu

Oppilaitos

Tutkinto

Valmistumisvuosi

Oppilaitos

Tutkinto

Valmistumisvuosi

Oppilaitos

Tutkinto

Valmistumisvuosi

Muu koulutus

Oppilaitos

Tutkinto

Valmistumisvuosi

Oppilaitos

Tutkinto

Valmistumisvuosi

Oppilaitos

Tutkinto

Valmistumisvuosi

Kielitaito

Suomi

Ruotsi

Englanti

Venäjä

1 = ei osaamista, 2 = auttava, 3 = tyydyttävä, 4 = sujuva, 5 = äidinkieli

Luottamustoimet

Luottamustoimi

Yhdistys

Aika

Luottamustoimi

Yhdistys

Aika

Luottamustoimi

Yhdistys

Aika

Nykyinen työnantaja

Tehtävänimike

Aloituspäivä

Työnantaja

Osoite

Saammeko ottaa yhteyttä?

Aikaisempi työkokemus

Tehtävä

Työnantaja

Aika

Tehtävä

Työnantaja

Aika

Tehtävä

Työnantaja

Aika

Tehtävä

Työnantaja

Aika

Tehtävä

Työnantaja

Aika

Aikaisempi yritystoiminta

Yrityksen nimi

Y-tunnus

Yrityksen toiminta-aika (PVM-PVM)

Yrityksen nimi

Y-tunnus

Yrityksen toiminta-aika (PVM-PVM)

Yrityksen nimi

Y-tunnus

Yrityksen toiminta-aika (PVM-PVM)

Puolison tiedot

Etunimet

Sukunimi

Henkilötunnus

Koulutus

Nykyisen toimen tehtävänimike

Työnantaja

Puolison kielitaito (Arvio kielitaidosta)

Suomi

Ruotsi

Englanti

Venäjä

1 = ei osaamista, 2 = auttava, 3 = tyydyttävä, 4 = sujuva, 5 = äidinkieli

Tuleeko puoliso mukaan K-ketjuyrityksen liiketoimintaan? *

Lasten syntymävuodet

Missä haluaisit toimia kauppiaana

Valitse alueet tärkeysjärjestyksessä. Hakemuksesi ohjautuu tärkeimmäksi valitsemasi alueen vastuuhenkilölle. ks. Ruokakeskon alueet

Aluetoivomus 1 *

Aluetoivomus 2

Aluetoivomus 3

Aluetoivomus 4

Aluetoivomus 5

Kaupunki / kaupungit (tai muu vapaamuotoinen aluetoivomus)Osaamiskysely

Saat vastattavaksesi sekä vapaamuotoisia kysymyksiä että monivalintakysymyksiä. Voit jättää harkintasi mukaan joitakin osioita vastaamatta jos katsot, ettei sinulla ole riittävästi kokemusta tai jos osaamisesi on vielä niukkaa. Käy kuitenkin läpi kaikki osa-alueet, koska Ruokakesko käyttää kartoituksen tuloksia hyväksi mahdollisen valmennusjakson suunnittelussa. Kyselyyn ei ole oikeita vastauksia – jokainen kannanotto ja kuvaus on yhtä tärkeä.

Vastaaminen kestää 20-30 minuuttia.

Yrittäjyys

Seuraavassa voit kuvata käsityksiäsi yrittäjyydestä. Osa-alueessa on kaksi vapaamuotoista kysymystä ja
8 väittämää. Laita väittämät mielesi mukaiseen arvojärjestykseen.

Kerro, miten yrittäjähenkisyytesi näkyy nykyisessä työssäsi?

Miksi uskot, että voisit menestyä yrittäjänä?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Odotan, että yrittäjänä (Laita arvojärjestykseen seuraavat väittämät):
Voin tehdä vain mielekkääksi kokemaani työtä
Voin vaikuttaa omaan ajankäyttöön
Olen riippumaton eikä minun tarvitse työskennellä valvonnan alla
Saan arvostusta muilta
Voin ansaita paljon rahaa
Saan auttaa ja palvella ihmisiä
Pystyn rakentamaan tasapainoisen suhteen työn ja vapaa-ajan välille
Voin kohdata haasteita ja mitata suorituskykyni riittävyyttä

Johtaminen ja henkilöstö

Kerro, millaista on mielestäsi hyvä johtaminen?

IHMISTEN JOHTAMINEN (1 = huonoin, 5 = paras)

1. Osaan nostaa innostusta alaisteni keskuudessa
 1 2 3 4 5

2. Olen varma, että pystyn auttamaan ja neuvomaan muita
 1 2 3 4 5

3. Olen hyvä luomaan kompromisseja niin, ettei kukaan pahastu
 1 2 3 4 5

4. Minulle on monesti sanottu, että osaisin olla helposti lähestyttävä ihminen
 1 2 3 4 5

TOIMINNAN JOHTAMINEN (1 = huonoin, 5 = paras)

1. Saan luotua tavoitteita muille
 1 2 3 4 5

2. Pystyn tekemään nopeasti päätöksiä suurenkin työkuorman alla
 1 2 3 4 5

3. Vaikka tunnen joskus väsymystä, jaksan silti valvoa muiden tekemistä
 1 2 3 4 5

4. En epäröi puuttua tilanteeseen, jos huomaan alaisteni tehneen laiminlyöntejä
 1 2 3 4 5

HENKILÖSTÖ (1 = huonoin, 5 = paras)

1. Pidän palavereita, joissa kerron alaisilleni, miten asiat sujuvat työpaikallemme
 1 2 3 4 5

2. Minulla on täydet valuutdet päättää alaisteni palkoista
 1 2 3 4 5

3. Minun tehtäviini kuuluu huolehtia työvoiman riittävyydestä
 1 2 3 4 5

4. Olen vastuussa siitä, että henkilökunta osaa ja hallitsee tehtävänsä
 1 2 3 4 5

Kaupan rutiinien ja vastuutehtävien hallinta

Seuraavassa voit kuvata kokemuksiasi päivittäistavarakaupan arjesta. Osa-alueessa on yksi vapaamuotoinen kysymys ja 8 väittämää. Anna jokaiselle väittämälle arvo asteikolla 1-5.

Millä kaupan osastolla tunnet olevasi parhaimmillasi? Perustele näkemyksesi.

PÄIVITTÄINEN FOKUS (1 = huonoin, 5 = paras)

1. Minulla on kokemusta pt-kaupan esillepanon hoitamisesta
 1 2 3 4 5

2. Minulla on kokemusta pt-kaupan tilanhallinnan apuvälineistä
 1 2 3 4 5

3. Minulla on kokemusta pt-kaupan tilausjärjestelmien käytöstä
 1 2 3 4 5

4. Minulla on kokemusta kassajärjestelmästä ja -tilityksistä
 1 2 3 4 5

PIDEMMÄN AIKAJÄNTEEN FOKUS (1 = huonoin, 5 = paras)

1. Olen suunnitellut osastolle tai koko kaupalle työvuorolistoja
 1 2 3 4 5

2. Olen ollut vastuussa pt-kaupan osaston kannattavuudesta
 1 2 3 4 5

3. Olen tehnyt kaupan markkinointisuunnitelmia
 1 2 3 4 5

4. Olen tehnyt kauppa- tai osastotason budjetteja
 1 2 3 4 5

Asiakkuudet

Seuraavassa voit kuvata kokemuksiasi asiakkaista ja asiakkuuksista. Osa-alueessa on yksi vapaamuotoinen kysymys ja 8 väittämää. Anna jokaiselle väittämälle arvo asteikolla 1-5.

Kerro esimerkki onnistumisestasi hankalan asiakastilanteen hoitamisessa.

KOKEMUS JOKAPÄIVÄISESTÄ ASIAKASTYÖSTÄ (1 = huonoin, 5 = paras)

1. Minulla on kokemusta päivittäisestä asiakaspalvelusta
 1 2 3 4 5

2. Mielestäni olen kehittynyt hyvin asiakastilanteiden ohjaamisessa
 1 2 3 4 5

3. Vaativimmat asiakkaat annetaan usein minun hoidettavakseni
 1 2 3 4 5

4. Olen voinut seurata raporteista aktiivisesti eri asiakasryhmien ostokäyttäytymistä
 1 2 3 4 5

ASIAKKUUDENHALLINTA PIDEMMÄLLÄ AIKAJÄNTEELLÄ (1 = huonoin, 5 = paras)

1. Olen voinut vaikuttaa myyntivalikoimaan asiakassegmenttien mukaisesti
 1 2 3 4 5

2. Olen ollut mukana pohtimassa yrityksemme asiakkuusstrategioita
 1 2 3 4 5

3. Joudun analysoimaan, millaiseksi asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu pitkällä aikajänteellä
 1 2 3 4 5

4. Olen käynyt asiakkuuksien hallintaa käsittelevissä koulutus- tms. tilaisuuksissa
 1 2 3 4 5

Liiketoiminta

Seuraavassa voit kuvata kokemuksiasi liiketoiminnan ohjaamisesta ja tarvittavasta päätöksenteosta. Osa-alueessa on yksi vapaamuotoinen kysymys ja 8 väittämää. Anna jokaiselle väittämälle arvo asteikolla 1-5.

Kerro esimerkki, millaisista liiketoimintahaasteista innostut eniten?

LIIKETOIMINNALLINEN PÄIVITTÄISOSAAMINEN (1 = huonoin, 5 = paras)

1. Olen voinut vaikuttaa myyntivalikoimaan asiakassegmenttien mukaisesti
 1 2 3 4 5

2. Olen ollut mukana pohtimassa yrityksemme asiakkuusstrategioita
 1 2 3 4 5

3. Joudun analysoimaan, millaiseksi asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu pitkällä aikajänteellä
 1 2 3 4 5

4. Olen käynyt liiketoiminnan hallintaa käsittelevissä koulutus- tms. tilaisuuksissa
 1 2 3 4 5

LIIKETOIMINNALLINEN OSAAMINEN PITKÄLLÄ AIKAJÄNTEELLÄ (1 = huonoin, 5 = paras)

1. Olen pystynyt vaikuttamaan varastoihin sitoutuneen pääoman kiertonopeuteen
 1 2 3 4 5

2. Työskentelyni tuloksellisuutta mitataan taloudellisilla tunnusluvuilla
 1 2 3 4 5

3. Olen huolehtinut jo pitkään yrityksen rahoitusneuvotteluista
 1 2 3 4 5

4. Seuraan verotuksen muuttumista yritystoiminnan kannalta
 1 2 3 4 5

Luottotietojen tarkistus

Ennen Ruokakeskon Kauppiasvalmennukseen valintaa hakijan luottotiedot tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

Onko sinulla rekisteröityjä maksuhäiriöitä? *

Hyväksyn tarkistuksen *

Yleistä

Kuinka sait tietää Ruokakeskon Kauppiasvalmennus -ohjelmasta? *

* = Vaadittu kenttä