Kauppiastyön harjoittelua

Oleellisena osana Ruokakeskon Kauppiasvalmennukseen kuuluu ohjattu kauppiastyön harjoittelu. Sinun omat toiveesi pyritään ottamaan huomioon harjoittelupaikan valinnassa. Jos et jo tässä vaiheessa ole kaupassa töissä, suunnitellaan paikan valinta yhdessä rekrytointipäällikön kanssa. Oma aktiivisuutesi on harjoittelupaikan löytämisessä kuitenkin tärkeää.

Harjoittelu on työntekoa kaupassa, kasvattajakauppiaan ohjauksessa

Kasvattajakauppias perehdyttää kauppiasharjoittelijan kaupan ja ketjun ohjeistusten mukaan. Hän valmentaa ja ohjaa kauppiasharjoittelijaa kaupan käytännön töissä.

Kauppiasharjoittelijana osallistut kaikkiin kaupan töihin, jotka kauppiaan on hallittava.

Kasvattajakauppias kertoo henkilökunnalle kauppiasharjoittelijan toimenkuvasta ja kannustaa henkilökuntaa auttamaan kauppiasharjoittelijaa oppimisessa. Tukenaan K-kauppiaalla on käytössään monipuolinen ketjutoiminnan asiantuntija- ja tukiverkosto – myös nämä suhteet solmitaan harjoittelun aikana.

Harjoitteluajalle tehdään työsopimus

Kauppiasharjoittelija solmii toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen työsopimuksen siihen ketjuyritykseen, jossa hän on harjoittelijana. Työsuhteessa noudatetaan Kaupan työehtosopimusta, neljän kuukauden koeaikaa ja 37,5 tunnin viikkotyöaikaa.

Ruokakeskon Kauppiasvalmennuksen vastuita ja velvoitteita säätelee sopimus, jonka allekirjoittajina ovat kauppiasharjoittelija, kasvattajakauppias ja Ruokakeskon Kauppiastoimintojen edustaja.

Harjoittelu on valmistautumista kauppiaan työhön

Kauppiasharjoittelijana vastaat itse harjoitteluohjelman verkko-opintojen suunnitelman mukaisesta etenemisestä. Harjoittelutehtävät tehdään harjoittelukauppaan ja niitä pohditaan myös yhdessä kasvattajakauppiaan kanssa. Harjoittelu palvee sinun kehittymistäsi kauppiasharjoittelijana, jonka lisäksi ne ovat avuksi myös harjoittelukaupan toimintojen kehittämisessä. Muista, että aloite yhdessä tekemiseen tulee kauppiasharjoittelijalta – siis sinulta.

Harjoittelussa kauppiasharjoittelija tekee kaikkia kaupan töitä monipuolisesti, edeten vaativampiin ja vastuullisempiin vastuualueisiin. Kasvattajakauppias huolehtii siitä, että kauppiasharjoittelija saa harjoittelunsa aikana kattavan kokonaiskuvan kaikista kaupan osastoista sekä kauppiaan tehtävistä ja vastuista, jotta kauppiasharjoittelija voi aikanaan kauppiaana ohjata kauppansa toimintaa menestyksekkäästi.

Kasvattajakauppias vastaa siitä, että harjoittelija saa kaikki tarvitsemansa harjoittelukaupan aineistot ja tiedot käyttöönsä.

Kauppiasharjoittelijan tausta vaikuttaa harjoitteluun. Vastuullisissa esimiestehtävissä toimineella kauppiasharjoittelijalla voi työnkuva painottua nopeastikin laajempiin tehtäväkokonaisuuksiin. Vähäisellä vähittäiskaupan käytännön kokemuksella aloittava taas keskittyy aluksi arkirutiinien haltuunottoon.

Harjoittelijana pääset mukaan yhteisiin kokoontumisiin

Kauppiasharjoittelija voi osallistua kauppiaansa mukana ketjun järjestämiin koulutuksiin, osaamiskeskuspäiville, K-kauppiasliiton tilaisuuksiin sekä muihin kokoontumisiin, mutta niistä on sovittava ketjun edustajan kanssa erikseen. Näin kauppiasharjoittelija saa ajankohtaista tietoa sekä tutustuu toisiin kauppiaisiin, muiden kauppojen henkilökuntaan ja K-ryhmän yhteistyömalleihin. Lisäksi kauppiasharjoittelijan on hyvä kartuttaa tuotetuntemustaan suorittamalla Mestarimyyjä-koulutus tai ainakin tutustumalla sen opiskeluaineistoon.

Kasvattajakauppiaalla on merkittävä vastuu siinä, että hän auttaa harjoittelijaa sisäistämään myös K-kaupan arvot. Käytännössä oleellista on toimia esimerkillisesti – ”elää arvoja todeksi”.