Valmennusohjelma

Ruokakeskon Kauppiastoiminnot ohjaa tulevaa kauppiasta

Ruokakeskon rekrytointipäällikkö vastaa harjoittelijan rekrytoinnista Ruokakeskon Kauppiasvalmennukselle, valmiuksien arvioinnista ja kehittymisen painopisteiden määrittelystä. Hän myös seuraa ja ohjaa harjoittelijan kehittymistä Ruokakeskon Kauppiasvalmennuksen aikana.

Ohjaus tapahtuu pääasiassa keskusteluin kauppiasharjoittelijan ja kasvattajakauppiaan kanssa. Rekrytointipäälliköltä saatu palaute auttaa kasvattajakauppiaan työtä hänen tukiessaan kauppiasharjoittelijan kauppiaaksi kehittymistä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma antaa pohjan kauppiaaksi kasvamiselle

Ruokakeskon Kauppiasvalmennuksen opiskelija laatii opiskeluajalleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman opintojensa kartaksi. HOPS on toimintasuunnitelma ja opiskelusuunnitelma, jossa omat oppimistavoitteet suhteutetaan aloittavan K-ruokakauppiaan osaamisvaatimuksiin.

HOPS toimii rekrytointipäällikön kanssa käytävien valmennuspalaverien ja valmennuksen päättökeskustelun pohjana.

Koulutus on maksullinen

K-ruokakauppiaaksi valmentava koulutus maksaa sinulle yhteensä 6000 EUR. Koulutuksen hinta veloitetaan vasta kun aloitat K-ruokakauppiaana ja se jaksotetaan kolmen vuoden ajalle.